Kolejna konferencja edukacyjna „Oswój mój świat” – przybliżamy dostępność

27 października 2021
DSC_1552-1200x909.jpg

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” nie tylko pomaga dzieciakom i ich rodzinom, ale także edukuje w tematach związanych z niepełnosprawnością. 26 października, we współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu, zorganizowaliśmy kolejną konferencję z cyklu „Oswój mój świat”.

Tym razem tematem przewodnim  spotkania była „Dostępność w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami”. Wydarzenie zgromadziło blisko 60 uczestników – dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zobligowanych do wdrożenia rozwiązań dostępnościach w swoich instytucjach.

 

Prowadzący – praktycy, audytorzy dostępności  prezentowali nam dobre praktyki i zasady wdrażania rozwiązań w obszarach:

– dostępności cyfrowej (Pan Przemysław Marcinkowski – Fundacja Widzialni),

– dostępności informacyjno-komunikacyjnej (Pani Małgorzata Kmieć – Fundacja Polska Bez Barier)

– dostępności architektonicznej (dr Paulina Tota- Stawarczyk – Fundacja Polska Bez Barier).

Prezentowaliśmy także istniejące mechanizmy dofinansowania rozwiązań dostępnościach – Pani Ewa Filus z PCPR Olkusz mówiła o „Programie wyrównywania różnic między regionami” dofinansowanym ze środków PFRON, wspominaliśmy także o założeniach nowego programu PFRON „Dostępny samorząd – granty”.

 

Konferencja była także wydarzeniem medialnym oficjalnie promującym projekt „Razem dla dostępności – program kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”. Prezentowaliśmy założenia zadania, którego ideą jest stworzenie grupy samorzeczników młodzieżowych oraz grupy konsultacyjnej służącej wsparciem doradczym na etapie planowania rozwiązań inwestycyjnych uwzględniających rozwiązania dostępnościowe. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata  2021-2030 prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować konferencję, w szczególności:

– Starostwu Powiatowemu w Olkuszu na czele z Panem Starostą Bogumiłem Sobczykiem, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem. W kwestiach organizacyjnych pomagała nam także Pani Magdalena Sołtysik – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji.

– Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bukownie – naszemu Partnerowi w organizacji wydarzenia;

– Marcie Michoń – pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za profesjonalne przeprowadzenie konferencji;

– Przeglądowi Olkuskiemu za patronat medialny;

– wolontariuszkom z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu za wsparcie logistyczne.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030