Olkuskie Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej już otwarte

25 października 2021
246801160_4755348834513714_6864089743132898917_n.png

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w promocji wolontariatu i wspieraniu organizacji pozarządowych, uruchamia w budynku „Podziemnego Olkusza” usługi doradcze w ramach Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej. Zadanie, realizowane do końca 2021 r., finansowane jest ze środków gminy Olkusz. Umów się na doradztwo już dziś!

Szczegółowy harmonogram usług doradczych zamieszczony został na plakacie.W ramach dyżuru Centrum Wolontariatu realizowane są także szkolenia dla wolontariuszy ze szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie gminy Olkusz.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030