Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych – maturzyści mogą zdobyć stypendia na I rok studiów.

26 kwietnia 2022
PLEBISCYT-Fundusze-Europejskie-sa-w-Malopolsce.png

 Kochani maturzyści  – trzymając za Was kciuki informujemy, że już wkrótce będzie możliwość aplikacji w kolejnej edycji programu „Stypendiów Pomostowych”. Szczegóły poniżej:

,,Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Muszą oni posiadać rekomendację  lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie. Nasze Stowarzyszenie bierze w nim udział od wielu lat – szczegółowe informacje podamy wkrótce, a na razie życzymy bezstresowych egzaminów maturalnych i świetnych wyników z matury.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030