Nowy projekt dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – dofinansowanie ze środków PFRON

12 kwietnia 2022
plakat-pfron_2022-pdf-1200x1697.jpg

Miło nam poinformować, że kolejny przygotowany przez nasze Stowarzyszenie projekt pn. „Samodzielność – nasza droga do sukcesu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu PFRON nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”. Rozpoczynamy rekrutację!


Do terapii  przyjmowane są dzieci i młodzież od 7 do 30 roku życia z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt trwa do marca 2023 r. – wsparcie terapeutyczne będzie realizowane przez 11 miesięcy.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzyma średnio 8 godzin wsparcia indywidualnego, na które mogą się składać:

  •  3 godz. – indywidualnego wsparcia pedagogicznego i zawodowego wraz z pomocą psychologiczną – łącznie 33 godz. w okresie trwania projektu
  • 5 godz. – indywidualnego wsparcia niwelującego deficyty psychoruchowe (terapia SI, logopedia, rehabilitacja jako uzupełnienie wsparcia podstawowego) – łącznie 55 godz./ uczestnika w okresie trwania projektu.

Ostateczny zakres wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez zespół terapeutów indywidualnego programu działania.

Dla części uczestników (10 osób – co do zasady nieuczestniczących w poprzednim projekcie finansowanym przez PFRON) przewidziano grupowe wsparcie treningu umiejętności społecznych (TUS) realizowane w trybie spotkań 3 godzinnych co dwa tygodnie przez 11 miesięcy.

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem/młodzieżą z niepełnosprawnością w wieku 7-30 lat z terenu powiatu olkuskiego lub krakowskiego czekamy do 20.04.2022 r. Chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym należy zgłaszać telefonicznie (535-800-521) lub mailowo (stowarzyszenie@rsm.org.pl). Po dokonaniu zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie do biura projektu formularza zgłoszenia wraz z zgodną na przetwarzanie danych osobowych i posiadanym dokumentem o niepełnosprawności (w ciągu 2 dni roboczych).

Formularz zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu: Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, I piętro (Sekretariat)

Ul. Kolejowa 30, Bukowno

Tel.: 535-800-521

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030