Zakończenie zadania finansowanego w ramach PROO 1a

20 lipca 2021

Od momentu przejęcia budynku po byłej szkole na Skałce udało nam się przeprowadzić wiele prac inwestycyjno- rewitalizacyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu korzystania z Centrum Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością i Rodziny w Bukownie. Wiele z podjętych przedsięwzięć realizowanych w okresie 2019-2021 sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ?Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach zadania ?Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu – rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej?.

Rezultaty realizowanego zadania

W 2019 roku wymieniliśmy ogrodzenie (130 m) wraz z bramą wjazdową i bramką boczną. Rok później, z zachowaniem odpowiedniej szerokości, została położona kostka brukowa na ciągach komunikacyjnych, umożliwiając swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Wytyczony też został pas kolorystyczny, aby ułatwić orientację w przestrzeni. W utworzonym ogrodzie sensorycznym zasadzono rośliny, które oddziałują na różne zmysły (wzrok, zapach, dotyk). Zamontowano kule wodne i ścianki sensoryczne do pobudzenia zmysłu słuchu, a także ławki i pergolę dla odpoczynku oraz zabawy. Przy bramie wjazdowej i w ogrodzie terapeutycznym umieściliśmy tablice informacyjne.

Pozyskane fundusze przeznaczono także na doposażenie wnętrza budynku ? począwszy od mebli (krzesła, stoły, kanapy do poczekalni, wieszaki) przez akcesoria komputerowe do terapii  (aparat 3-kanałowy biofeedback wraz z drukarką do terapii alternatywnej komunikacji, Tobii PSeye Plus mobile, Tobii DynaVox Communicator5, Ramię, Klawiatura Ez See, tablet specjalistyczny, audiotometr)  po specjalistyczny sprzęt, który ma służyć różnym terapiom. Siedzisko terapeutyczne, huśtawka ? gniazdo, kolumna i ściana bąbelkowa, kabina UGUL wraz z kombinezonem ? ortezą rehabilitacyjną, taśmy, kostki, piłki, maty to narzędzia pracy naszych terapeutów. Dzięki takim urządzeniom nasze sale i gabinety są doskonale wyposażone i dostosowane do potrzeb danych terapii.

Dysponujemy ponadto kilkoma testami (Stanford Binet, Leiter ? 3, NDD) pozwalającymi sprawdzać poziom inteligencji, zdiagnozować zaburzenia neuropsychologiczne lub trudności w nauce. Szkolenia i wizyty w innych stowarzyszeniach pomogły nam w lepszej organizacji pracy naszych specjalistów i całego zespołu.

W 2020 roku przearanżowaliśmy nasza stronę internetową oraz  stworzyliśmy nową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ?Na Skałce?.

Dofinansowanie

Środki na sfinansowanie opisanych powyżej inwestycji pozyskano w ramach I edycji konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Program wdrażany jest przez Narodowy Instytut Wolności ?Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ta instytucja odpowiedzialna jest także za realizację Programu NOWEFIO (kontynuacja Programu FIO 2014-2020,  cieszącego się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych z całej Polski).

Tutaj także możemy pochwalić się sukcesem ? już wkrótce ruszamy z kolejnym projektem skierowanym dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz lokalnego środowiska ?Razem dla dostępności – program kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim?. Dofinansowanie na realizację działań pozyskano właśnie z programu NOWEFIO.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030