Magiczne wakacje na Skałce – zgłoś udział w rozpoczynających się projektach!

20 lipca 2021
209035908_5707685535968526_7108566106498945235_n-1200x900.jpg

Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie w okresie wolnym od zajęć szkolnych pracuje pełną parą. W ramach już prowadzonych projektów odbywają się zajęcia tematycznie związane z okresem wakacji, często prowadzone w przestrzeni zewnętrznej z wykorzystaniem naszego placu zabaw, ogrodu sensorycznego oraz oazy zieleni.

Dla dzieci biorących udział w projekcie „Wczesnej interwencji” przewidziano intensywne zajęcia grupowe nakierowanie na integrację, ćwiczenie umiejętności społecznych. Uzupełnieniem warsztatów grupowych jest wsparcie indywidualne. Na zakończenie cyklu zajęć na naszych podopiecznych czeka niespodzianka – dogoterapia. Całość w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przez cały sierpień realizowane będą zajęcia oparte na treningu umiejętności społecznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego. Dla starszych dzieci z niepełnosprawnością (od 7 do 25 lat) codzienne w dni robocze przewidziano zajęcia integracyjne przygotowujące do wizyt w miejscach użyteczności publicznej. Uczestnicy i uczestniczki projektu  „Magiczne wakacje ? wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego” wezmą udział w czterech wycieczkach tematycznych. Zapraszamy do udziału w rekrutacji ?- na zgłoszenia osób chętnych czekamy do 28 lipca br.

.

.

Także do 28 lipca odbywa się rekrutacja do zadania „Razem łatwiej – 2″ ? kolejny raz cykl indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci ze swojego terenu finansuje Gmina Bolesław. O zasadach rekrutacji przeczytasz tu.

Młodsze dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziny (łącznie 10 rodzin) od sierpnia br. wezmą udział w treningach kształtujących samodzielność dziecka, uczących podstawowych zasad i umiejętności codziennego funkcjonowania. Uzupełnieniem wsparcia będą rodzinne spotkania terapeutyczne aktywizująco – integracyjne. Wszystko w ramach projektu „Chcemy być dzielni i samodzielni -działania terapeutyczno-integracyjne na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego” realizowanego w okresie sierpień ? październik ze środków otrzymanych od powiatu olkuskiego. Rekrutacja na zajęcia jest już zakończona –  istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową.

Także dla rodzin z małym dzieckiem z niepełnosprawnością (z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego) przygotowano cykl warsztatów pn. „Pomysły na zmysły”, podczas których pedagodzy pracować będą nad poprawą funkcjonowania dziecka (rozwój prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne) przy jednoczesnym edukowaniu rodziców w zakresie realizowania wsparcia podobnego typu w środowisku domowym. Wsparcie, realizowane w dwóch grupach liczących po 5 rodzin każda, odbywać się będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie pn.”Wspieram i rozumiem – program pomocy dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym”. Rekrutacja już wkrótce – zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i fb.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030