Rewitalizacja Skałki w Bukownie najlepszym projektem w powiecie olkuskim

1 kwietnia 2022
277227910_5279579105424015_3899095881956921751_n-1200x900.jpg

Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole „Na Skałce”,  realizowana ze środków unijnym przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”,  uznana została głosami internatów za najlepsze przedsięwzięcie na naszym terenie w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Pamiątkową statuetkę, podczas uroczystej gali „Fundusze z Kulturą”, z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego odebrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Anna Dela.

Plebiscyt, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. Nagrodzono zaangażowanie i wysiłek Beneficjentów zmieniających swoimi przedsięwzięciami najbliższe otoczenie. Obserwując skalę działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w odnowionym budynku należy przyznać, że Skałka zyskała drugie życie.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przejęło budynek po zlikwidowanej wcześniej szkole na Skałce w 2016 r. Od tego czasu władze Stowarzyszenie nie ustają w wysiłkach by przestrzeń ta była jak najbardziej użyteczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz dla lokalnej społeczności. Po zakończeniu inwestycji pozyskano kolejne środki na rozwój działań i organizacje wydarzeń. Obecnie w budynku funkcjonuje Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, które w skali roku obejmuje wsparciem ponad 250 podopiecznych.

„Właśnie dostaliśmy informacje o dofinansowaniu dla kolejnych projektów, dzięki czemu wsparcie terapeutyczne dla najbardziej potrzebujących dzieciaków będzie bezpłatne. Reagujemy także na bieżącą sytuację – od kwietnia uruchamiamy grupę wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Bukowno i Bolesław. Przyznana głosami internautów nagroda utwierdza nas zatem w przekonaniu, że to co robimy jest potrzebne i dostrzegane przez mieszkańców powiatu olkuskiego” – mówi Prezes Dela.

Szczegółowa informacja o wsparciu realizowanym na Skałce dostępna pod adresem www.rsm.org.pl lub na fb Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030