Rekomendacje – stypendia pomostowe

16 sierpnia 2023

To już  XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych  (2023/2024), którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z z innymi sponsorami i współfinansowana przez nasze Stowarzyszenie .

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” informuje, że  do Stowarzyszenia wpłynęły 4 wnioski o przyznanie Stypendium Pomostowego na rok 2023/2024

Na podstawie ustaleń Komisji Konkursowej Zarząd postanowił, że do otrzymania stypendium na pierwszy rok  studiów rekomendowane zostają następujące osoby:

  • Foryś Justyna
  • Sośnierz Konstanty
  • Tomczyk Patrycja

Wymienione osoby winny się zalogować na profil stypendysty https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/ do dnia 18.08.2023 , wydrukować egzemplarz wniosku i go dostarczyć do Stowarzyszenia

Jedna  kandydatura nie została zakwalifikowana , gdyż nie spełniała  wymaganych kryteriów.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030