Rok szkolny 2023/2024!

28 września 2023
Nowy-Rok-Szkolny-strona-internetowa.jpg

Nowy rok szkolny nasza placówka rozpoczęła dynamicznie. Obecnie realizuje kilka projektów wspomagających rozwój dzieci i młodzieży, potrzebujących wsparcia.

Są to:
1) „Moc w pomocy V” – projekt współfinansowany przez gminę Bukowno. Do projektu przyjęto podczas rekrutacji 13 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością. Uczestnik w ramach projektu otrzymuje średnio 8 godzin wsparcia indywidualnej terapii dostosowanej do swoich potrzeb.
2) „Razem łatwiej – edycja 4”– zadanie publiczne współfinansowane przez gminę Bolesław. Do projektu przyjęto podczas rekrutacji 11 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością. Uczestnik w ramach projektu otrzymuje średnio 12 godzin wsparcia indywidualnej terapii dostosowanej do swoich potrzeb.
3) „Jesteśmy dzielni i samodzielni”– współfinansowany przez PFRON. Projekt trwa od maja 2023r. do marca 2024r. Do projektu przyjęto dzieci/młodzież od 7 do 31 roku życia z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Każdy uczestnik w ramach projektu otrzymuje średnio 8 godzin miesięcznie wsparcia indywidualnej terapii dostosowanej do swoich potrzeb. W ramach projektu odbywają się również cotygodniowe spotkania TUS, na których beneficjenci projektu ćwiczą swoją samodzielność, przełamują lęki i pokonują bariery.

Nasza placówka realizuje również program WWRD. Jest to kolejna edycja, w której 55 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością otrzymuje wparcie terapeutyczne. Kwalifikują się dzieci w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji spełniania obowiązku szkolnego posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Każdy z beneficjentów otrzymuje średnio 5 godzin/miesięcznie indywidualnej terapii dostosowanej do potrzeb zgodnie z zaleceniami wyżej wymienionej opinii.

Ponadto w naszej poradni psychologiczno – pedagogicznej ,,Na Skałce” przyjęliśmy już ponad 100 dzieci potrzebujących konsultacji oraz terapii.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030