NOWY PROJEKT – Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego

16 grudnia 2021
Zapraszamy-rodziny-z-dzieckiem-ze-specyficznymi-potrzebami-ktore-wymagaja-wsparcia-indywidualnego-oraz-chetne-szkoly-i-przedszkola-z-terenu-powiatu-olkuskiego-i-krakowskiego-do-udzialu-w-projekcie.png

Zapraszamy rodziny z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami które wymagają wsparcia indywidualnego oraz chętne szkoły i przedszkola z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego do udziału w projekcie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
-Miejsce zamieszkania rodziny na terenie wiejskim;
-dziecko ze specyficznymi potrzebami (wymagane dostarczenie: opinii wychowawcy lub opinii z PPP/ orzeczenia o niepełnosprawności /orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
-brak udziału w innym programie terapeutycznym;
-Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosząca 90zł.

Dla każdej rodziny przewidziano 8 godzin wsparcia indywidualnego w okresie ośmiu miesięcy (przydzielonego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami: terapia psychologiczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej, logopedyczna czy też psychoterapia)

,,Poznać, zrozumieć, działać” – trudne zachowania dzieci wynikające z nieharmonijnego rozwoju – mobilne warsztaty w placówkach oświatowych:
a) 3 godziny warsztatów dla rodziców lub nauczycieli – czy „złe” zachowanie dziecka może być wynikiem niedokończonego procesu integracji sensorycznej?;
b) Warsztaty aktywizacyjno – integracyjne dla dzieci (3 godziny) z wykorzystaniem sprzętu do terapii integracji sensorycznej.
TERMIN: LUTY – MAJ 2022 R.

,,Tworzymy więzi poprzez integrację” tematyczne warsztaty integracyjne dla GRUP SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH:
na terenie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza terapeutycznego
(m.in: musiconu, robotów PHOTON, dywanu interaktywnego, ogrodu sensorycznego itp.)
TERMIN: WIOSNA – LATO 2022

,,Empatia stosowana”- mobilne warsztaty w placówkach oświatowych:
Blok 4 spotkań tematycznych pod nazwą ,,Sposób na dobre relacje = uczymy się rozumieć innych i ich emocje” – zajęcia grupowe dla wybranych klas, mające na celu budowanie relacji rówieśniczych.
TERMIN: MARZEC- WRZESIEŃ 2022 R.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030