Blog

CLASSIC LIST


6 grudnia 2022

Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”,  w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt  Erasmus+ pn. „Be The Change”( „Zmień się!”) nasze Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był p. Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako nasz wolontariusz, realizuje podobne programy.

Prócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.
Poniżej relacja z wyjazdu:

Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości  narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język  węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zatem młodzi ludzie zetknęli się z różnorodnością kulturową. Zamieszkuje tam również, spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa.

Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.

Młodzież rozwijała kluczowe  kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne.

Wszystko to odbywało się w przyjaznej atmosferze. Prócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnymi w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość.

Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod linkiem: FB 
305773512_452716963547555_2094036679292620127_n-1200x900.jpg

24 października 2022

Ponad 320 osób, zajęcia w czterech partnerskich placówkach, spotkania integracyjne w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, terapia indywidualna dla dzieci z obszarów wiejskich – to główne efekty realizacji zadania „Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego”.

Stowarzyszenie realizowało projekt w okresie listopad 2021 – październik 2022 r. Do współpracy zaproszone zostały cztery szkoły z obszarów wiejskich powiatu olkuskiego i krakowskiego:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żuradzie – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu – gmina Bolesław,
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej – powiat krakowski, gmina Jerzmanowice- Przeginia.

Oferta stanowiła kompleksowy program wsparcia dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie) powiatów olkuskiego i krakowskiego.
Zrealizowane w ramach Oferty zadania, wychodząc od wspomagania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w miejscu edukacji (mobilne porady w postaci warsztatów dot. nieharmonijnego rozwoju oraz warsztaty dot. emocji w okresie po pandemii, w wymiarze 56 godzin), skupiły się na indywidualnej pomocy rodzinie w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i emocjonalnych (indywidualne wsparcie specjalistyczne w wymiarze 180 godzin) oraz promowały integrację wzmacniającą więzy rodzinne i koleżeńskie, w tym z rodzinami uchodźców z Ukrainy.

To właśnie w ramach realizacji projektu odbyły się wysoko oceniane zajęcia integracyjne dla grup przedszkolnych i szkolnych w dn. 7 września 2022 r. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia dotyczące różnych aspektów rodzenia sobie z emocjami dla uczniów klas 7-8  z naszych partnerskich szkół. Jak wskazują nasi prowadzący, warsztaty tego typu w okresie po pandemicznym stanowią niezwykle cenne wsparcie dla młodzieży. Wreszcie indywidualne zajęcia terapeutyczne w Centrum Wsparcia pozwoliły na poprawę funkcjonowania 20 dzieciaków z zaburzeniami bazowych systemów zmysłowych.

Na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało kwotę 39 430,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania publicznego ,,Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.


27 września 2022

21 września b.r. w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Pokoju, a dla nas „Dzień Dobrych Uczynków” Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  zorganizowało happening, który był podsumowaniem akcji zrealizowanych przez wolontariuszy. W taki sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na drugiego człowieka i jego potrzeby, było to promowanie idei dobroczynności poprzez dobro czynione „małymi krokami”.

Honorowym patronatem „Dnia Dobrych Uczynków” objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Pomimo tego, że pogoda nas nie rozpieszczała, to na olkuskim Rynku naprawdę wiele się działo! Młodzież skupiona wokół Klubów Wolontariackich ze szkół średnich : I LO II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4  oraz dwóch szkół podstawowych z Chechła i Zedermana wraz z opiekunami czynili dobro na rzecz różnych społeczności, instytucji czy konkretnych osób. Do akcji włączyli się także: grupa wsparcia Ukraina oraz Dom Dziecka „Dworek Marzeń” i Dom Dziecka „Pomocna Doń”.

20 różnych akcji to dowód, że razem możemy więcej!

Na płycie Olkuskiego Rynku zabawa trwała w najlepsze!

Zabawy z dużymi bańkami – dzięki Grupie Glutaminian Sodu,  malowanie twarzy czy zaplatanie warkoczyków naszym najmłodszym sprawiło wielką frajdę!

Akcje: „Lemoniada za uśmiech” i „Kawa na dobry dzień” miały przede wszystkim na celu promowanie idei „Dnia Dobrych Uczynków” poprzez zwrócenie uwagi na wartość drobnych gestów.

By propagować ideę zdrowego stylu życia na rynku uruchomione zostały 2 specjalistyczne punkty: punkt mierzenia ciśnienia (akcja „Zapobiegaj zamiast leczyć”) oraz punkt instruktażu pierwszej pomocy (akcja „Po pierwsze pomoc! – IV LO).

By dobro mogło powrócić do nas ze zdwojoną siłą, podczas akcji „Dobro powraca” wolontariusze wręczali przechodniom drobne upominki i ciasteczka, które zostały upieczone przez uczestników grupy wsparcia Ukraina oraz ZS nr 4 i IV LO.

Punktem finalnym tego niezwykłego dnia było nakreślenie jego historii i oddanie idei, co z wielkim zaangażowaniem uczynił prowadzący event Przemysław Kania – aktor Teatru Zagłębia, a także prezes Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego w Olkuszu. Podczas finału młodzież z poszczególnych szkół zaprezentowała zrealizowane przez nich akcje oraz uświetniła przekaz utworami muzycznymi (SP Zederman, ZS nr 3, ZS nr 4) jak też układem choreograficznym ( ZS nr 1).

Odnieść sukces – to znaczy zostawić świat nieco lepszym, lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie, lepsze warunki społeczne . . .Niech te słowa Ralpha Waldo Emersona będą dla nas przesłaniem, by czynić dobro na co dzień.

(Zdjęcia: „Przegląd Olkuski”)

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0061.jpg?bwg=1663838571

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0052.jpg?bwg=1663838571

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0298.jpg?bwg=1663838568

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0186.jpg?bwg=1663838568


12 czerwca 2022

 • Większość prezentacji i wystąpień przygotowała zaangażowana w projekt młodzież z sześciu naszych partnerskich szkół. Nie było czasu na próby całości, zmiany, dogrania – tutaj liczył się profesjonalizm, umiejętność wystąpień publicznych (którą wcześniej ćwiczyliśmy na szkoleniach) i kreatywność. Każde wystąpienie było przygotowane samodzielnie przez uczniów i uczennice – było zatem spontaniczne, ale przede wszystkim szczere. Zastanawialiśmy się, jakie kompetencje zyskuje młodzież zaangażowana w proces wdrożenia szkolnych budżetów uczniowskich – w temat wprowadzili nas: Paweł Kieres – ZS nr 4 w Olkuszu, Yuri Chubka – SP Bolesław i Filip Chalcarz – IV LO Olkusz. Poznaliśmy najlepsze praktyki we wdrażaniu budżetów uczniowskich (wystąpienia Zuzanny  Jurkiewicz – IV LO Olkusz, Tadeusza Piasnego – SP Bolesław i ponownie Filipa Chalcarza – IV LO Olkusz).
 • Giełdą pomysłów i inspiracji były wystąpienia autorów i autorek zadań, które wygrały głosowania w szkołach partnerskich. „Lekcje wśród wiewiórek”, „Lekcje na leżakach”, czy „Wymarzony Dzień Dziecka” – to tylko niektóre z tytułów zwycięskich i omawianych zadań.
 • „Word cafe”, czyli metoda służąca uporządkowaniu dyskusji i wymianie informacji i pomysłów przygotowana, przeprowadzona i zaprezentowana przez uczestniczki projektu dla młodzieży uczestniczącej w konferencji. O tym, co w powiecie olkuskim działa, a co wymaga poprawy (w obszarze dostosowania oferty kulturalnej, sportowej, czasu wolnego i infrastruktury szkolnej dla młodzieży) dyskutowały: Zuzanna Lubaszka, Julia Kulanty, Pola Trzaskowska – SP Bolesław, Martyna Bigaj i Natalia Klimek – ZSP Osiek, Zosia Skiba z SP 1 w Olkuszu, Alicja Pomierna z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.
 • Niesamowita otwartość przedstawicieli władz lokalnych, którzy nie tylko odnieśli się do wniosków młodzieży z „word-cafe”, ale przedstawili przykłady swoich działań na rzecz młodzieży. Dziękujemy: Pani Staroście – Paulinie Polak, Panu Łukaszowi Rychlewskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Pani Agacie Borkiewicz – Zastępcy Wójta Gminy Bolesław, Panu Marcinowi Cockiewiczowi– Zastępcy Burmistrza Miasta Bukowno, Pani Joannie Szatan – Kenderow – Dyrektorce  Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Pani Izabelu Mosur – Dyrektorce Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.  Dziękujemy za obecność, wsparcie w organizacji wydarzenia i miłe słowa skierowane do uczestników projektu i naszych szkół partnerskich. Wielkie brawa za gotowość do dialogu z młodzieżą – zapewniamy że z naszej strony to dopiero początek rozmów o lokalnej polityce młodzieżowej.
 • Wspaniałe prelegentki z mnóstwem inspirujących przykładów i pomysłów: Barbara Moś (Stowarzyszenia Europe4Youth w Krakowie), Halina Rams (Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza), Ola Latocha (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych).  Kolejny raz był z nami – w charakterze prowadzącego  i członka panelu dyskusyjnego – Przemysław Kania (Prezes Stowarzyszenia Literacko-Teatralnego, aktor Teatru Zagłębie). Dziękujemy!
 • Wręczenie certyfikatów Korpusu Solidarności pn. „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” dla IV LO w Olkuszu i ZS nr 4 w Olkuszu.
 • A na deser „Gra w zmianę” – czyli kolejne innowacyjne narzędzie, dzięki któremu młodzież poznała specyfikę działania lokalnych organizacji pozarządowych.

Dziękujemy naszym partnerskim szkołom, z którymi testowaliśmy szkolne budżety uczniowskie. Dyrektorom: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu,  Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu należą się wielkie brawa za podjęcie decyzji o wdrożeniu rozwiązania, które w Polsce dopiero zaczyna się pojawiać.

Koordynatorowi i koordynatorkom w szkołach partnerskich dziękujemy za cierpliwość, zaangażowanie, zgrywanie terminów i czuwanie nad całością procesu w Waszych szkołach. Małgorzata Krzemień, Anna Kula – IV LO w Olkuszu, Justyna Kuźniak, Agnieszka Kocot – ZS nr 4 w Olkuszu, Aleksandra Wojdyła – ZSP w Osieku, Robert Ceklarz, Patrycja Zawada – SP 1 Olkusz, Jolanta Oleś – SP nr 1 Bukowno, Elżbieta Kulanty – SP Bolesław – mamy nadzieję, że spotykamy się w tym składzie w kolejnej edycji😊

Dyrektorom szkół powiatu olkuskiego, przedstawicielom samorządów organizacji pozarządowych i przedsiębiorców dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i obecność na konferencji

Dla nas największą wartością w projekcie jest to, że wszyscy uczestnicy i uczestniczki Zespołów ds. budżetów uczniowskich powtórzyliby tę przygodę raz jeszcze. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że przez ten rok szkolny „współdecydowaliście” o tym, jak wyglądają Wasze szkoły!

Szkolne budżety uczniowskie są rozwiązaniem innowacyjnym w skali kraju. Podobne mechanizmy wprowadziła Warszawa, Kraków, Poznań czy Białystok – projekt realizowany w powiecie olkuskim jest więc pionierski, zarówno pod względem tematyki, jak i szerokiego zaangażowania szkół podstawowych i średnich.

Statystyki wdrażania budżetów uczniowskich w sześciu partnerskich szkołach powiatu olkuskiego:

 • 57 zadań (pomysłów na ulepszenie swojej szkoły) zgłoszonych przez 160 autorów i autorek
 • ponad 2000 osób głosujących – frekwencja w większości szkół przekraczała 70%
 • 12 zadań wybranych do realizacji. Najczęstszym pomysłem było stworzenie kącików relaksu na korytarzach i ogrodach szkolnych. Zakupiony został sprzęt do odtwarzania muzyki na przerwach, wentylatory do sal lekcyjnych, różowe skrzyneczki do szkolnych toalet, automat do napojów. Zrealizowano jedno wydarzenie społeczne – magiczny Dzień Dziecka.
 • Ponad 40 osób zaangażowanych w pracę Zespołów ds. budżetu uczniowskiego, w tym 29 to uczniowie i uczennice szkół.

W jaki sposób projekt może pomóc innym szkołom we wprowadzeniu budżetów uczniowskich?

 • Przykładowe regulaminy procesu wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej: współdecydujemy.rsm.org.pl;
 • Możliwość zorganizowania szkolenia wprowadzającego dla zainteresowanych szkół z udostępnieniem materiałów promocyjnych;
 • Raport z podsumowania mechanizmu wraz z dobrymi praktykami dystrybuowany do wszystkich szkół powiatu olkuskiego we wrześniu 2022 r.;
 • Rozpoczęcie dialogu z przedstawicielami władz lokalnych – zachęcenie do wprowadzenia budżetów uczniowskich do lokalnej polityki młodzieżowej.

„Czuć było aktywność uczniów szkoły. Ludzie mieli nowe pomysły. Ten projekt ich aktywizuje – to jest najważniejsze w naszym demokratycznym społeczeństwie” – Filip Chalcarz, członek Zespołu ds. budżetu uczniowskiego, IV LO  Olkusz

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Stypendia_Pomostowe_2022_www600p.jpg

26 maja 2022

MATURZYŚCI W roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium. Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim. Nasze Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych kandydatów i dokonuje komisyjnej oceny, a następnie rekomenduje 3 osoby do stypendium przyznawanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030