Rekrutacja do projektu ?Razem łatwiej, edycja 2″ skierowanego do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu gminy Bolesław

20 lipca 2021
Plakat-bOLESLAW-2021-1200x1687.jpg

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością z tereny gminy Bolesław czekamy do 28.07.2021 r. Chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym należy zgłaszać telefonicznie (535 800 521) lub mailowo (stowarzyszenie@rsm.org.pl). Kwalifikują się dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole (w przypadku osób z niepełnosprawnością może to być 25 rok życia)

Wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE dla uczestników. Na każde dziecko czeka cykl specjalistycznych zajęć wyrównujących skutki niepełnosprawności w wymiarze 13 godzin na dziecko do 31.12.2021 r.

Miejscem cyklicznych spotkań i warsztatów będzie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie przy ul. Kolejowej 30.

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Bolesław. Więcej  o projekcie dostępne tu:

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030