Blog

CLASSIC LIST

plakat-pfron_2022-pdf-1200x1697.jpg

12 kwietnia 2022

Miło nam poinformować, że kolejny przygotowany przez nasze Stowarzyszenie projekt pn. „Samodzielność – nasza droga do sukcesu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu PFRON nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”. Rozpoczynamy rekrutację!


Do terapii  przyjmowane są dzieci i młodzież od 7 do 30 roku życia z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt trwa do marca 2023 r. – wsparcie terapeutyczne będzie realizowane przez 11 miesięcy.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzyma średnio 8 godzin wsparcia indywidualnego, na które mogą się składać:

  •  3 godz. – indywidualnego wsparcia pedagogicznego i zawodowego wraz z pomocą psychologiczną – łącznie 33 godz. w okresie trwania projektu
  • 5 godz. – indywidualnego wsparcia niwelującego deficyty psychoruchowe (terapia SI, logopedia, rehabilitacja jako uzupełnienie wsparcia podstawowego) – łącznie 55 godz./ uczestnika w okresie trwania projektu.

Ostateczny zakres wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez zespół terapeutów indywidualnego programu działania.

Dla części uczestników (10 osób – co do zasady nieuczestniczących w poprzednim projekcie finansowanym przez PFRON) przewidziano grupowe wsparcie treningu umiejętności społecznych (TUS) realizowane w trybie spotkań 3 godzinnych co dwa tygodnie przez 11 miesięcy.

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem/młodzieżą z niepełnosprawnością w wieku 7-30 lat z terenu powiatu olkuskiego lub krakowskiego czekamy do 20.04.2022 r. Chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym należy zgłaszać telefonicznie (535-800-521) lub mailowo (stowarzyszenie@rsm.org.pl). Po dokonaniu zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie do biura projektu formularza zgłoszenia wraz z zgodną na przetwarzanie danych osobowych i posiadanym dokumentem o niepełnosprawności (w ciągu 2 dni roboczych).

Formularz zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu: Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, I piętro (Sekretariat)

Ul. Kolejowa 30, Bukowno

Tel.: 535-800-521

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

277227910_5279579105424015_3899095881956921751_n-1200x900.jpg

1 kwietnia 2022

Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole „Na Skałce”,  realizowana ze środków unijnym przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”,  uznana została głosami internatów za najlepsze przedsięwzięcie na naszym terenie w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Pamiątkową statuetkę, podczas uroczystej gali „Fundusze z Kulturą”, z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego odebrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Anna Dela.

Plebiscyt, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. Nagrodzono zaangażowanie i wysiłek Beneficjentów zmieniających swoimi przedsięwzięciami najbliższe otoczenie. Obserwując skalę działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w odnowionym budynku należy przyznać, że Skałka zyskała drugie życie.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przejęło budynek po zlikwidowanej wcześniej szkole na Skałce w 2016 r. Od tego czasu władze Stowarzyszenie nie ustają w wysiłkach by przestrzeń ta była jak najbardziej użyteczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz dla lokalnej społeczności. Po zakończeniu inwestycji pozyskano kolejne środki na rozwój działań i organizacje wydarzeń. Obecnie w budynku funkcjonuje Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, które w skali roku obejmuje wsparciem ponad 250 podopiecznych.

„Właśnie dostaliśmy informacje o dofinansowaniu dla kolejnych projektów, dzięki czemu wsparcie terapeutyczne dla najbardziej potrzebujących dzieciaków będzie bezpłatne. Reagujemy także na bieżącą sytuację – od kwietnia uruchamiamy grupę wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Bukowno i Bolesław. Przyznana głosami internautów nagroda utwierdza nas zatem w przekonaniu, że to co robimy jest potrzebne i dostrzegane przez mieszkańców powiatu olkuskiego” – mówi Prezes Dela.

Szczegółowa informacja o wsparciu realizowanym na Skałce dostępna pod adresem www.rsm.org.pl lub na fb Stowarzyszenia.

Kopia-DSC_0667-1200x798.jpg

10 stycznia 2022

30 grudnia 2021  w Bukownie „Na Skałce” odbyło się spotkanie będące podsumowaniem projektu „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. Celem projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie było upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców Olkusza, którzy działali w okresie „Solidarności”, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu. Spotkanie stanowiło jednocześnie promocję wydanej w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego publikacji „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”, która zawiera również wspomnienia bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. W spotkaniu uczestniczyli działacze „Solidarności”, autorzy publikacji, członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz osoby zainteresowane historią „Solidarności”. Głos zabrali m.in. Radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Zastępca Burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski.

W programie spotkania prowadzonego przez koordynatorkę projektu Marię Jędrysik znalazła się prelekcja współautora publikacji Michała Masłowskiego na temat historii olkuskiej „Solidarności”. Jacek Sypień opowiedział o jednym z elementów zrealizowanego projektu, jakim jest gra miejska „Szlakiem Olkuskiej Solidarności” w formie questu. Ulotki z questem zostały przekazane do wszystkich olkuskich szkół i mogą stać się pomocą dydaktyczną podczas przeprowadzania żywych lekcji historii.  Opowiedział też o spacerze historycznym „Śladami Olkuskiej Solidarności”, w trakcie którego uczestnicy spaceru odwiedzili wybrane miejsca związane z historią olkuskiej „Solidarności”. O powstaniu i działalności związku opowiadali ówcześni działacze „Solidarności”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja szczególnego gościa Francesco Casali, Włocha, który przywoził do Polski pomoc w stanie wojennym.

Uczestnicy spotkania otrzymali publikację „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. W przedostatnim dniu roku nie mogło zabraknąć życzeń noworocznych, które złożyła zebranym Prezes Stowarzyszenia Anna Dela.

Publikacja „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy” zostanie przekazana do szkół i bibliotek ziemi olkuskiej. Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj:

Pobierz publikację

Galeria zdjęć dostępna na naszym fb: https://www.facebook.com/rsmstowarzyszenie/posts/5006300672751861

 

DSC_0348-1200x798.jpg

1 grudnia 2021

1 grudnia br. olkuski MOK gościł tych, którzy bezinteresownie poświęcają się drugiemu człowiekowi; tych, którym bliska jest idea wolontariatu. Okazją do spotkania w tak szerokim gronie były XIV Targi Wolontariatu. Organizatorem – jak co roku – było Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przy współudziale Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.

259085907_4845918792123384_1500276358346257772_n.png

21 listopada 2021

W dniu 19 listopada w Bukownie „Na Skałce” odbyła się konferencja otwierająca projekt „Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, która ma na celu wdrożenie w praktykę działania szkół powiatu olkuskiego nowego narzędzia edukacji obywatelskiej. Wspólnie z partnerskimi szkołami do lipca 2023 r. Stowarzyszenie przetestuje wśród uczniów mechanizm uczniowskiego budżetu partycypacyjnego. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030